W. CZAJKI, UL. WAŁENTYNY CZAJKI, D. 16
OBWÓD KIJOWSKI, BIZNES CENTRUM „UTA SERWIS”, 08130

098 757 10 40

JEŚLI PRODUCENT TOWARÓW JEST ZAGRANICZNYM

Dla zagranicznego producenta, aby uzyskać uprawnienie państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej, ważne zapewnić takie informacje i dokumenty:

  • wykaz towarów z kodami UKTMDG (Ukraińska Klasyfikacha Towarów Międzynarodowej Działalności Gospodarczej);
  • opis wszystkich kategorii, z podaniem zakresu stosowania;
  • dokumentacja techniczna od producenta (paszporty bezpieczeństwa, certyfikaty, raporty z badań);
  • dane producenta i dokumenty założycielskie wnioskodawcy (Świadectwo rejestracji, świadectwo płatnika VAT);
  • kontrakt na dostawę, jeśli taki jest.

JEŚLI PRODUCENT TOWARÓW JEST KRAJOWYM

W przypadku, gdy producent jest krajowym, aby uzyskać sanitarno-epidemiologiczne uprawnienie na produkcją, należy podać następujące informacje i dokumenty:

  • lista wszystkich towarów z kodami PPWiU (Państwowa Klasyfikacja Wyrobów i Usług);
  • opis z podaniem zakresu stosowania;
  • dokument normatywny na produkcję (GOST, DSTU , TU);
  • wnioski higieniczne na surowce i materiały, które są używane przy produkcji wyrobów.

ZOSTAWCIE SWOJĄ APLIKACJĘ W FORMULARZU PONIŻEJ

[contact-form-7 404 "Not Found"]