Document

Система управління якістю

ISO (ДСТУ ISO 9001:2015)

це організаційна структура, що включає взаємодію управлінського персоналу, який реалізує функції управління якістю встановленим вимогам.

Впровадження системи якості дозволяє організувати і проводити планову, регулярну роботу за якістю.

При наявності необхідної матеріальної бази, сучасної технології та кваліфікованого, зацікавленого персоналу, це підвищує стабільність якості всієї продукції, що випускається, а не тільки окремих зразків для виставок і презентацій. Така система є додатковою гарантією якості для замовників, багато з яких практикують перевірку систем якості у потенційних постачальників, результати якої можуть впливати на підписання контрактів. Поширення подібних взаємостосунків постачальників з замовниками в світовій торгівлі призвело до появи серії міжнародних стандартів ISO 9000 на системи якості, а потім - до виникнення і розвитку сертифікації цих систем незалежними органами.

Створити систему якості означає розробити і впровадити її в діяльність підприємства.

Структура і функції управління якістю в масштабі компанії, має на увазі наступне:

 • загальну інструкцію з якості;
 • оперативне управління якістю.

У свою чергу Загальне керівництво якістю складається з наступних пунктів:

 • взаємодія з зовнішнім середовищем;
 • забезпечення ресурсами;
 • прийняття стратегічних і важливих оперативних рішень;
 • політика і плани якості;
 • організація роботи з якості;
 • навчання та мотивація персоналу;

Оперативне управління якістю містить такі складові:

 • планування робіт;
 • прийняття оперативних рішень;
 • контроль якості;
 • інформаційне забезпечення;
 • розробка заходів;
 • впровадження заходів.

Розробимо, впровадимо і допоможемо отримати сертифікат ISO 9001.


ISO (ДСТУ ISO 9001:2015)

Від 5000 грн
Від 2-х тижнів
Оплата за рахунком
Безкоштовна доставка