Декларація про відповідність технічнім регламентам

Декларація про відповідність

Декларація про відповідність – це документ, який видається органом з сертифікації, в якому вказується відповідність (виробленої або імпортованої продукції) нормативним документам.

У відмінності від сертифіката відповідності, декларація обов’язкова на деякі товарні групи, які повинні відповідати технічним регламентам.

Для декларування відповідності продукції не передбачено бланка встановленого зразка. Декларація про відповідність оформляється на аркуші формату А4 і завіряється печаткою організації-заявника. Є вже певний бланк для сертифікації та декларації.

Відповідальність за відомості, зазначені в декларації про відповідність, несе організація-заявник, в той час як за відомості, зазначені в сертифікаті відповідності (як обов’язковому, так і добровільному), відповідальність несе орган з сертифікації, що видав сертифікат.